Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Публикации

Данните за необслужвани кредити в Централния кредитен регистър могат да бъдат коригирани след 5 год

Ако имате необслужвани кредити (т.нар. лоши кредити), или сте закъснели с вноски по кредити, информацията за това се съдържа в Централния кредитен регистър. Това е организирана и поддържана от ...

ВНИМАНИЕ: КОГА ЖИЛИЩЕТО МИ Е НЕСЕКВЕСТИРУЕМО И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОДАДЕНО ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ?

Съгласно чл. 444, т. 7 от ГПК несеквестируемо е жилището на длъжника, ако нито той, нито някой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъж...

ВНИМАНИЕ! ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ НА КРЕДИТ!

Сключили сте договор за кредит с Банка или друга финансова институция, като в него е уговорено, че, ако не внасяте определената сума два или повече поредни месеца, то вземането й към вас става ...

След 22 юни 2018г. ВЕЧЕ САМО С НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА ще са договорите за наем на земеделска земя!!!

От 22 май 2018 год. са в сила последните изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съдържащи нови правила, относно договорите за наем на земеделска земя. Предвидени ...

ВАЖНО!!! ДО 22 ЮНИ 2018г. следва да потвърдите договорите за наем на земеделски земи

С последните изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в сила от 22 май 2018г., Договор за наем на земеделска земя със срок над една година, както и споразуменията къ...

НАЙ-ПОСЛЕ! Дружествата без дейност няма да подават "нулеви" декларации в НАП и в търговския регистър

Посрещнахме новата година с една хубава новина! От 01.01.2018г. влязоха промените в ДОПК и още няколко закона с цел намаляване на административната тежест върху бизнеса и гражданите. Търговскит...

ПРАВО НА ГОДИШЕН ОТПУСК - ПЛАТЕН И НЕПЛАТЕН

Когато имате да свършите някакъв ангажимент, вън от служебните ви такива или просто искате да си починете от натовареното ежедневие, неминуемо възниква въпросът „Как да отсъствам от работ...

НЕПЛАЩАНЕТО НА ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Не плащането на издръжка на дете от родителя, който е осъден да заплаща такава, с влязло в сила съдебно решение, е престъпление съгласно чл. 183 от Наказателния кодекс. Издръжка е предоставяне...

НАЙ-ПОСЛЕ!!! НЯМА ДА БЪДЕТЕ ОСЪДЕНИ БЕЗ ДА ЗНАЕТЕ

НАЙ-ПОСЛЕ!!! НЯМА ДА БЪДЕТЕ ОСЪДЕНИ БЕЗ ДА ЗНАЕТЕ На 30.10.2017г. влиза в сила новия Гражданския процесуален кодекс/ГПК/, с който бяха извършени промени, които ще предотвратят някой злоупотреби с п...

ВНИМАНИЕ ШОФЬОРИ!! СПИРАТ КОЛАТА ОТ ДВИЖЕНИЕ ЗА 6 МЕСЕЦА, АКО УПРАВЛЯВАТЕ С ИЗТЕКЛА ШОФЬОРСКА КНИЖКА

Освен наказанието глоба, в последното изменение на Закона за движение по пътищата, влезли в сила от 21-ви януари 2017г., в чл. 171, т. 2а е предвидено спирането на колата от движение за срок от шест ме...

ДЕЦAТА МОГАТ ДА ПЪТУВАТ В ЧУЖБИНА БЕЗ СЪГЛАСИЕТО НА ЕДИНИЯ РОДИТЕЛ, НО САМО ДО ОПРЕДЕЛЕНИ ДЪРЖАВИ

При липсата на съгласие между родителите по въпросите, свързани с пътуването на детето в чужбина и издаване на необходимите лични документи за това, спорът между тях се решава от съда. Но по т...

Ако ви отменят наказателното постановление, държавата вече ще ви възстановява вредите от него

Получаването на наказателни постановления за налагане на глоби, имуществени санкции и други административни наказания е много често срещано, особено през последните няколко години. Когато ...

ОТ СЪПРУГАТА ЗАВИСИ ДАЛИ ЩЕ ЗАПАЗИ ФАМИЛНОТО ИМЕ НА СЪПРУГА СИ СЛЕД РАЗВОДА

При сключване на брак, всеки от бъдещите съпрузи заявява дали запазва своето фамилно име или ще приеме фамилното име на своя съпруг, или добавя фамилното име на съпруга си към своето. Като фам...

ПРЕДИ ДА ПЛАТИТЕ СТАРИТЕ СИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ПРОВЕРЕТЕ ДАЛИ НЕ Е ИЗТЕКЛА ДАВНОСТТА ИМ!

ПОГАСИТЕЛНА ДАВНОСТ Много хора попадат в ситуация, в която получават писмо по пощата или обаждане по телефона от така нашумелите през последните години колекторски фирми, че имат задължени...

ВНИМАНИЕ! Ако караш пил - влизаш в затвора!

АКО КАРАШ ПИЛ - ВЕЧЕ ВЛИЗАШ В ЗАТВОРА! След последните промени в Наказателния кодекс, ако управляваш моторно превозно средство с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 промила, те грози н...

КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ЗА СРОЧНИЯ ТРУДОВ ДОГОВОР?

С началото на летния сезон започва и масовото сключване на срочни трудови договори за работа по морските ни курорти. Макар и доста разпространени срочните трудови договори често пъти са склю...

КОИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЧИНАЛИТЕ ВИ БЛИЗКИ ОБВЪРЗВАТ И ВАС, КАТО ТЕХНИ НАСЛЕДНИЦИ?

.... или кои от задълженията на наследодател по сключен от него договор, обвързват и наследниците му? При смърт на едно лице/наследодател/ активите и пасивите(правата/напр. собствеността/ и за...

ВНИМАВАЙТЕ КАКВО ПОДПИСВАТЕ И ПЛАЩАТЕ, АКО ИСКАТЕ ДА СЕ ОТКАЖЕТЕ ОТ НАСЛЕДСТВО!!!

Отказът от наследство е едностранно волеизявление на наследник, насочено към прекратяване на правото му на наследяване. Отказът от наследство е формален, изричен писмен акт, но неприемането ...

Кога и как може да се използва изобретение, което вече е патентовано в България?

Патентът удостоверява наличието на патентоспособно изобретение, приоритета, авторството и изключителното право на патентопритежателя върху изобретението. Патентоспособни са изобретеният...

Може ли да се регистрира промишлен дизайн, на който е изтекла регистрацията?

По смисъла на Чл. 3. (1) от Закона за промишления дизайн, за такъв се счита видимият външен вид на продукт или на част от него, определен от особеностите на формата, линиите, рисунъка, орнаменти...

ДОВЪРШВАНЕ НА ЗАПОЧНАТ СТРОЕЖ И В КОЙ МОМЕНТ ВЪЗНИКВА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ

ЩО Е ТО - ЕТАЖНА СОБСТВЕНОСТ? Според мен е по правилно е да се говори за сгради в режим на етажна собственост и Законът за управлението на етажната собственост /ЗУЕС/ урежда обществените отно...

ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский