Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Заплащане

За нашите услуги можете да заплатите по един от следните начини, който е най-удобен за Вас:

  • По банков път, чрез превод по сметката ни, която е указана по-долу;
  • На място в нашия офис (предоставяме приходно-касов ордер или договор);
  • Възможно е плащане и с дебитни и кредитни карти чрез виртуален POS-терминал.

Он-лайн плащане

Оплата через PayPal

За да направите плащане чрез PayPal®, моля натиснете бутона, след което попълнете основание и сумата в евро:

С карта на виртуален POS терминал

* При необходимост от възстановяване на сума платена с карта, сумата ще бъде върната само по картата с която е платено!


Банкови сметки

РАЗПЛАЩАТЕЛНА СМЕТКА

IBAN: BG98FINV91501016064923
BIC: FINVBGSF
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
ПОЛУЧАТЕЛ: АД "ТОПУЗАНОВА И ТЕРЗИЕВА"

* По тази сметка се внасят сумите за адвокатското възнаграждение - т.е. за заплащане на предоставените Ви правни услуги.

КЛИЕНТСКА СМЕТКА

IBAN: BG28FINV91501116492029
BIC: FINVBGSF
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
ПОЛУЧАТЕЛ: АД "ТОПУЗАНОВА И ТЕРЗИЕВА"

* Клиентската сметка, съгласно чл. 39 от Закона за адвокатурата е особен вид банкова сметка. По тази сметка НЕ СЕ ВНАСЯТ АДВОКАТСКИТЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ.

По тази сметка се внасят суми, които клиента дължи към лица и институции различни от адвоката или адвокатското дружество, например:

  • Суми за заплащане на разноски, държавни такси и данъци на клиента;
  • За заплащане на хонорари на лица, различни от адвокатското дружество;
  • За извършване на сделки и действия от името и за сметка на клиента, съобразно сключения между клиента и адвоката или адвокатското дружество договор;
  • За други цели, предвидени в договора между адвоката или адвокатското дружество и клиента.

ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский