Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Застрахователно право

В областта на Застрахователното право адвокатска кантора "ТОПУЗАНОВА И ПАРТНЬОРИ" следните правни услуги:

  • Правни консултации при сключване на застрахователни договори;
  • Правни консултации относно създаване и лицензиране на застрахователни компании;
  • Консултации в областта на имущественото и личното застраховане;
  • Представителство и съдействие пред застрахователни компании при изплащане за застрахователно обезщетение;
  • Процесуално представителство и правна защита по дела срещу застрахователни компании.

ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский