Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Данъчно право

В областта на Данъчното право адвокатска кантора "ТОПУЗАНОВА И ПАРТНЬОРИ" предлага следните правни услуги:

  • Консултации в областта на данъчното право;
  • Представителство пред данъчната администрация;
  • Предоставяне на правни услуги във връзка с данъчното облагане и защита по данъчно-ревизионни актове;
  • Процесуално представителство и правна защита по данъчни дела.

ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский