Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Линкове

Национална Агензия за Приходите - http://nap.bg
Висш адвокатски съвет - http://vas.bg
Националното бюро за правна помощ - http://www.nbpp.government.bg
Регистри на българската адвокатура - http://www.bar-register.bg/public/
Конституционен Съд на Република България - http://www.constcourt.bg
Върховен касационен съд на Република България - http://www.vks.bg
Върховен административен съд - http://www.sac.government.bg
Прокуратура на Република България - http://www.prb.bg
Висш съдебен съвет на Република България - http://www.vss.justice.bg
Търговски регистър - http://www.brra.bg
Министерство на правосъдието - http://www.justice.government.bg
Народно събрание на Република България - http://www.parliament.bg
Нотариална камара на Република България - http://www.notary-chamber.org
Камара на частните съдебни изпълнители - http://www.bcpea.org
Съюз на съдиите в България - http://www.judgesbg.org
Център за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“ - http://advocenter-bg.com


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский