Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Банково право

В областта на Банковото право адвокатска кантора "ТОПУЗАНОВА И ПАРТНЬОРИ" предлага следните правни услуги:

  • Консултации и правно становище при сключване на всички видове договори за банков кредит;
  • Съдействие и подготовка на документация за сключване на договори за банкови кредити;
  • Консултации и изготвяне на договори за учредяване на кредитни обезпечения – договори за ипотека, залози, поръчителство, встъпване в дълг, поемане на дълг и др.;
  • Договори за заем и обезпеченията свързани с него;
  • Договори за финансов и оперативен лизинг;
  • Консултации и съдействие при предоговаряне на договори за банков кредит;
  • Правно обслужване на банки и небанкови финансови институции;
  • Правни анализи и обслужване по сключване на банкови сделки - договори за кредит, акредитиви, банкови гаранции, финансиране на придобивания и реструктурирания, обезпечаване на дълг, реструктуриране на дълг и др.

ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский