Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Въпроси и отговори

Това е списъкът с всички въпроси отправени към нас. Можете да се запознаете с тях, както и с отговорите им и евентуално да намерите отговор на това което Ви интересува.


#Светлана
Категория:
Здравейте. Моя казус е следния: Нa Баща ми през 1981- 1985 година по пoстановление N11 на мс с решение 5-29 са предоставили с право на ползване на земя 680 кв в с. Приселци местност Крушките. В района в момента няма кадастрална карта, т.к. я правят на ново. Изпуснахме сроковете по закон за закупуване на имота първо финансови, после късно разбрахме за тази възможност. В момента искам да по питам възможно ли е по давност да се придобие имота? С констативен нотариален акт. или по друг начин. Върху имота няма постройки. Има лозе и овощни дървета което гледа баща ми в продължение на 30 г. От получена скица от помощния план на местноста разбрах че има 2 собственици от които държавата го е взела. 1 е починал и няма наследници, 2 има наследници от 1993г. Тези хора до сега не са идвали при нас за да търсят земята.
#АД "Топузанова и Терзиева"

Здравейте, Ако имотът е възстановен на други собственици, трябва да разберете кога е възстановен, по какъв начин - дали собствениците са уведомени и дали действително няма други наследници, защото от това зависи каква е собствеността на имота сега. Ако собствеността е частна, бихте могли да го придобиете по давност с помощта на свидетели, въз основа на обстоятелствена проверка, след която нотариусът ще ви издаде консативен нотариален акт. Ако обаче земята е държавна или общинска - няма как да стане това. За да мога да Ви отговоря по-прецизно, трябва да се запозная с всички тези факти. Най-лесно ще е да подадете молба по образец до общината и до областта, придружено от скица на имота, в която да Ви удостоверят, че земята не е държавна или общинска собственост и ако не е, да се свържете с нас, за да преценим какво може да се направи. Поздрави! адв. Елена Топузанова

 

ON-LINE КОНСУЛТАЦИЯ


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский