Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Последни статии

След 22 юни 2018г. ВЕЧЕ САМО С НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА ще са договорите за наем на земеделска земя!!!

От 22 май 2018 год. са в сила последните изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съдържащи нови правила, относно договорите за наем на земеделска земя. Предвидени са съответните промени и в Закона за арендата в земеделието, относно догово...

ВАЖНО!!! ДО 22 ЮНИ 2018г. следва да потвърдите договорите за наем на земеделски земи

С последните изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, в сила от 22 май 2018г., Договор за наем на земеделска земя със срок над една година, както и споразуменията към него, вече задължително се сключват в писмена форма с нотариално удостов...
Профил на кантората

Профил на кантората

Извършваните от АДВОКАТСКА КАНТОРА " Топузанова и партньори " правни услуги са основани на принципите на високо качество на правното обслужване, професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност към клиентите. Адвокатската кантора е създадена с цел да защити по най-добрия начин интересите на клиента.


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский