Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Последни статии

Данните за необслужвани кредити в Централния кредитен регистър могат да бъдат коригирани след 5 год

Ако имате необслужвани кредити (т.нар. лоши кредити), или сте закъснели с вноски по кредити, информацията за това се съдържа в Централния кредитен регистър. Това е организирана и поддържана от Българската народна банка (БНБ) информационна система за кредитната задлъжнял...

ВНИМАНИЕ: КОГА ЖИЛИЩЕТО МИ Е НЕСЕКВЕСТИРУЕМО И НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПРОДАДЕНО ОТ СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ?

Съгласно чл. 444, т. 7 от ГПК несеквестируемо е жилището на длъжника, ако нито той, нито някой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него. Ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и...
Профил на кантората

Профил на кантората

Извършваните от АДВОКАТСКА КАНТОРА " Топузанова и партньори " правни услуги са основани на принципите на високо качество на правното обслужване, професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност към клиентите. Адвокатската кантора е създадена с цел да защити по най-добрия начин интересите на клиента.


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский