Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Последни статии

НЕПЛАЩАНЕТО НА ИЗДРЪЖКА НА ДЕТЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Не плащането на издръжка на дете от родителя, който е осъден да заплаща такава, с влязло в сила съдебно решение, е престъпление съгласно чл. 183 от Наказателния кодекс. Издръжка е предоставянето на средства от едно лице на друго, което има нужда от тези средства. Оби...

НАЙ-ПОСЛЕ!!! НЯМА ДА БЪДЕТЕ ОСЪДЕНИ БЕЗ ДА ЗНАЕТЕ

НАЙ-ПОСЛЕ!!! НЯМА ДА БЪДЕТЕ ОСЪДЕНИ БЕЗ ДА ЗНАЕТЕ На 30.10.2017г. влиза в сила новия Гражданския процесуален кодекс/ГПК/, с който бяха извършени промени, които ще предотвратят някой злоупотреби с правата на гражданите и на бизнеса. След влизането им в сила, започнали...
Профил на кантората

Профил на кантората

Извършваните от АДВОКАТСКА КАНТОРА " Топузанова и партньори " правни услуги са основани на принципите на високо качество на правното обслужване, професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност към клиентите. Адвокатската кантора е създадена с цел да защити по най-добрия начин интересите на клиента.


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский