Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Последни статии

ВНИМАНИЕ! ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ НА КРЕДИТ!

Сключили сте договор за кредит с Банка или друга финансова институция, като в него е уговорено, че, ако не внасяте определената сума два или повече поредни месеца, то вземането й към вас става предсрочно изискуемо. Какво означава това и трябва ли да бъдете уведомен, че ...

След 22 юни 2018г. ВЕЧЕ САМО С НОТАРИАЛНА ЗАВЕРКА ще са договорите за наем на земеделска земя!!!

От 22 май 2018 год. са в сила последните изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съдържащи нови правила, относно договорите за наем на земеделска земя. Предвидени са съответните промени и в Закона за арендата в земеделието, относно догово...
Профил на кантората

Профил на кантората

Извършваните от АДВОКАТСКА КАНТОРА " Топузанова и партньори " правни услуги са основани на принципите на високо качество на правното обслужване, професионална отговорност, конфиденциалност, коректност и лоялност към клиентите. Адвокатската кантора е създадена с цел да защити по най-добрия начин интересите на клиента.


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский