Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

ВНИМАНИЕ! ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ НА КРЕДИТ!

ВНИМАНИЕ! ПРЕДСРОЧНА ИЗИСКУЕМОСТ НА КРЕДИТ!

Сключили сте договор за кредит с Банка или друга финансова институция, като в него е уговорено, че, ако не внасяте определената сума два или повече поредни месеца, то вземането й към вас става предсрочно изискуемо. Какво означава това и трябва ли да бъдете уведомен, че се пристъпва към принудително събиране на сумата?

За да получи изпълнителен лист, който е необходим за образуване на изпълнително дело срещу вас, Банката (друга финансова институция) трябва първо да Ви уведоми, че кредитът е станал предсрочно изискуем, т.е. - че трябва да върнете цялата предоставена ви сума, тъй като не изпълнявате поетото задължение да погасявате всеки месец дълга си.

Възниква въпросът как точно ще бъдете уведомени? Уведомлението за настъпилата предсрочна изискуемост (санкция за неизпълнението) на кредита ще получите от призовкар (чрез частен съдебен изпълнител), който е длъжен (според правилата на Гражданско процесуалния кодекс – чл. 47, ал. 1) да Ви потърси три пъти на посочения от вас настоящ/постоянен адрес в рамките на един месец, а ако не ви открие на него, то трябва да Ви залепи на вратата/пощенската кутия уведомление, в което “се казва”, че можете да получите книжата в рамките на две седмици от залепването на уведомлението в кантората на съдебния изпълнител посочен в него. Ако не се явите през тези две седмици, за да получите книжата, то тогава те се смятат за редовно връчени и вече кредитодателят  може да пристъпи към Молба за издаване на изпълнителен лист от съда, който е основание за образуване на изпълнително дело срещу вас, съответно принудително изпълнение (запор на сметки, налагане на възбрани и т.н). Така, че, не ви препоръчвам да се "криете" и умишлено да не получавате призовките и съобщенията.

Как стои обаче въпросът, ако сте поръчител, а не главен длъжник по кредита? Станало ли е задължението предсрочно изискуемо и за поръчителя и следва ли и той да бъде уведомен? Отговорът и на двата въпроса е ДА! Задължението става предсрочно изискуемо, както за главния длъжник (кредитополучателя), така и за поръчителя. Абсолютно задължително е и той да получи съобщение за настъпилата предсрочна изискуемост на кредита, тъй като, ако се стигне до принудително изпълнение, то поръчителят също ще бъде страна по делото.

Ако призовкар почука на вратата Ви, за да Ви връчи подобен вид документ, не се колебайте незабавно да се свържете с банката и със съдебния изпълнител!

 

„Статията не претендира за изчерпателност по съответната тема и отразява личното мнение на автора, като адвокат, по повод конкретни казуси с клиенти. Използваната юридическа терминология е сведена до минимум.”


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский