Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

ПРАВО НА ГОДИШЕН ОТПУСК - ПЛАТЕН И НЕПЛАТЕН

ПРАВО НА ГОДИШЕН ОТПУСК - ПЛАТЕН И НЕПЛАТЕН

Когато имате да свършите някакъв ангажимент, вън от служебните ви такива или просто искате да си починете от натовареното ежедневие, неминуемо възниква въпросът „Как да отсъствам от работа?“. За тази цел законът ви предоставя възможността да се възползвате от правото си на платен/неплатен годишен отпуск. Кога възниква правото на платен отпуск? Според чл. 155, ал. 2 от Кодекса на труда, правото на платен отпуск зависи от това дали вече имате минимум 8 месеца трудов стаж или не (без значение дали е натрупан при един или няколко работодателя). Ако обаче влезем в хипотезата, че вече сте придобили това си право, то какво следва? Важно е да знаете, че полагаемият ви се платен годишен отпуск е не по – малко от 20 работни дни. Принципът е, че всеки работник/служител сам решава кога да използва платения си отпуск, но като всяко правило и това има малки изключения. Ако сте решили да ползвате част от отпуска си, но желаете това да стане през период, в който работодателят ви има особено голяма нужда да сте на работното си място, то тогава той има право да не ви разреши да го ползвате. В закона ясно е казано, че отказ може да получите поради „важни производствени причини“ (чл. 176, ал. 1, т. 1 от КТ), но какво точно означава това. Законодателят предвижда причините да са наистина важни, а не свързани със събития, които нямат общо с производствения процес, като например ваш колега е на сватба и ще отсъства от работа за няколко дни. Изискването е причините да са свързани с дейността на предприятието и вашето отсъствие би довело до вреди или големи пропуснати ползи. Такива причини биха могли да бъдат – например изпълнение на спешни доставки, сключване на важни и неотложни сделки, сезонна работа, дейности със срок за изпълнение и т.н.. За да бъде законосъобразен отказът на работодателя, той трябва да бъде мотивиран – т.е. в заповедта, с която ви отказва, началникът ви трябва точно и ясно да опише „важните производствени причини“, поради които не ви дава разрешение, а защита срещу подобни немотивирани и безпричинни откази може да получите, след като сезирате инспекцията по труда. Ако обаче, няма основателна причина, поради която да ви откаже полагащото ви се, то тогава след като депозирате молбата си и тя бъде одобрена от работодателя, вече сте освободени от работа за посочения период. Неплатен отпуск - независимо от трудовия ви стаж и това дали вече сте ползвали платения си годишен отпуск, имате право и на неплатен годишен отпуск, казва чл. 160, ал. 1 от Кодекса на труда. Той може да бъде не повече от 30 дни за една календарна година и не е желателно да се просрочва, тъй като периодът след законодопустимия е възможно да не ви се признае за трудов стаж.....

 

Статията не претендира за изчерпателност по съответната тема и отразява личното мнение на автора, като адвокат, по повод конкретни казуси с клиенти. Използваната юридическа терминология е сведена до минимум.

Автор: адв. Елена Топузанова


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский