Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Проверете, дали имате глоби и фишове от КАТ

Проверете, дали имате глоби и фишове от КАТ
Вече можете през сайта на МВР -по електронен път, да извършите проверка, дали имате задължения към КАТ(глоби), кано въведете номера на свидетелството са управление на МПС или съответния номер на фиша, на акта за установяване на нарушението или на наказателното постановление, както и с възможност да ги заплатите също по електорен път. Линка за извършването на проверката е https://e-uslugi.mvr.bg/ESP.Web.Portal/KATActs/ActService/Index

ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский