Юридически консултации, процесуално представителство и комплексно правно обслужване

Върховният касационен съд регистрира партия ДОСТ

Върховният касационен съд регистрира партия ДОСТ

ВКС регистрира Политическа партия ДОСТ, водена от отцепилия се от ДПС Лютфи Местан, като отмени решението на Софийският градски съд, с което беше отказано вписване на новоучредена политическа партия с наименование „Демократи за отговорност, свобода и толерантност”/ДОСТ/ в регистъра на политическите партии към СГС. Мотивите за отказа бяха, че тя се създава на етническа основа, поради преобладаващия брой учредители с турски имена и поради етимологията на думата ДОСТ - "абревиатура с определен емоционален заряд, произтичащ от значението на чуждицата с турски произход - "приятел"".

Второ отделение на търговската колегия на ВКС, в състав: ВАНЯ АЛЕКСИЕВА, ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ и СВЕТЛА ЧОРБАДЖИЕВА не споделя тези съображения. В мотивите на решението си съдиите пишат, че "тезата на първоинстанционния съд за „най-вероятни действия на етническа или верска основа” е само хипотетична. Представените по делото програмни документи и устав на ПП ДОСТ, не дават основание да се приеме, че партията е образувана в ограничените рамки на етническа или верска група, затворена за хора, ценности и идеи извън нея." Според тях "напълно произволен е и изводът на регистърния съд, за възможно наличие на цели, различни от официално декларираните от учредителите и записани в устава на партията ДОСТ", а "Възражението на представителя на ВКП за липсата на изявления в декларациите относно притежаване на българско гражданство не е съобразено с актуалната редакция на чл.11, ал.1 ЗПП/бр.6 на ДВ от 2009 год./".

Пред висшите магистрати Лютви Местан обясни, че политическата формация не е етническа, като всяко подобно внушение е обидно и допълни, че 20% от учредителите на партията са етнически българи - християни...


ОФИС БУРГАС

ул. "Иван Шишман" 20
етаж 1, офис 3
Тел./факс 056 844 981
Мобилен: 0888 111 800

ОФИС ВАРНА

бул. "Цар Освободител" № 76Г
етаж 4, офис 402А
Мобилен: 0888 111 800
Български Български   Русский Русский